Fra dyr til ferdig produkt

For oss er ikke alpakka kun et dyr med nummer på øret.

Alle har unike personligheter og da er naturlig at alle har et eget navn. Respekten for dyrene er nøkkelen til gode produkter.

Født under trygge forhold

Vi bruker mye tid på dyrene våre for at de skal være trygge på oss og ha et godt liv. De er ikke bare et nummer på øremerket, men alle har egne personligheter og unike navn. Åke, Aud, Bailey, Claude og Goldie er bare noen av dem.

For oss er respekten for dyrene det viktigste – vi setter dyrevelferden høyest.

Særegen personlighet

Alpakkaer er herlige skapninger som man lett blir glad i. De lange øyevippene og artige uttrykkene kan man aldri se seg mett på. På mange måter er de like ulike som oss mennesker – noen er livsnytere som har det best når de kan ligge rett ut i solen og observere, andre er lekne og energiske og bruker enhver anledning til å vise seg fram, eller de som helst bare vil rulle seg rundt i sandgropa.

Vårt motto

Vårt motto er «Fra dyr til ferdig produkt».

Dette betyr at vi står inne for hele livsløpet til dyrene våre. Helt fra de små alpakkaene (criaene) blir født og går sammen med mammaen sin så lenge de vil, til hverdagene hvor de tusler rundt på beitene eller går inn under tak hvis de ønsker det.

Alpakkaer tåler godt det norske klimaet, og kan gjerne gå ute hele året. Men de trenger ly fra regnet.

Sosialt fellesskap

Alpakkaene er utpregede flokkdyr og trives best sammen med andre. Dette respekterer vi, og resultatet er rolige og robuste dyr. Vi snakker mye til dyrene våre og tilbringer mye tid med dem.

Vi føler oss trygge på at også vi sees på som en del av deres utvidede familie.

Fiber fra fornøyde dyr

Én gang i året er det tid for å klippe dyrene. Dette skjer hjemme på gårdene, i kjente omgivelser. Vi bruker alltid profesjonelle klippere som gjør jobben sikkert og effektivt. Dette gir så lite stress som mulig for dyrene.

Forandringen på en alpakkas utseende – fra den litt bamsete framtoningen de har rett før klipping, til de slanke kroppene som dukker fram under all fiberen – er fascinerende.

Alpakkaer har vært en husdyrart i over 6000 år for kjøtt og fiber(ull). Inka-indianerne i Sør-Amerika hadde ikke storfe; de hadde lamaer og alpakkaer. Og alpakkakjøtt har fortsatt å være en viktig del av menyen i Peru, Chile og Bolivia siden den gang.

Vi ønsker ikke at dyrene skal utsettes for noe form for stress i forkant av slakting, og har derfor valgt å bygge et eget gårdsslakteri fremfor å transportere dyrene til et slakteri.

Vi er godkjent av Mattilsynet for slakting av oppdrettsvilt i hegn (alpakka og lama), nedskjæringsanlegg for oppdrettsvilt og viltbehandlingsanlegg. Les mer på Gullpakka